Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Depoziti

Croatia banka nudi visoku sigurnost depozita, prilagođenost uvjeta oročavanja ili ugovaranja depozita potrebama i poslovnim mogućnostima klijenta te konkurentne uvjete na tržištu. Novčana sredstava se mogu deponirati po viđenju (a'vista) u kunama i devizama ili oročiti na željeni vremenski period u kunama, kunama s valutnom klauzulom te devizama, nenamjenski ili namjenski (radi dobivanja kredita, jamstva i za druge namjene).

Osiguranje depozita

Depoziti položeni u Croatia banci d.d. Zagreb osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) u iznosu do 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po osobi, odnosno deponentu.

Sustav osiguranja uključuje depozite fizičkih osoba, malih poduzetnika i neprofitnih institucija, depozite domaćih i stranih deponenata.

Vrste osiguranih depozita

  • depoziti po poslovnim odnosno žiro-računima i tekućim računima,
  • depoziti na deviznim računima,
  • štedni depoziti po viđenju i
  • oročeni depoziti.

Pravo na obeštećenje stječe se nastankom osiguranog slučaja, a isplata obeštećenja je u domaćoj valuti.