Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Proizvodi Banke za EU financiranje

Prepoznali smo veliki interes klijenata za financiranjem iz EU fondova te im nudimo usluge i proizvode prilagođene specifičnim potrebama EU projekata.

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Korisnici kredita:

 • podnositelji koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.
 • Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

Namjena:

 • Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od navedenih EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova.
 • Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:
 • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga – neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita).

Iznos:

 • najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja

Rok otplate:

 • do 15 godina uključujući poček

Rok korištenja:

 • do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok

Poček:

 • do 3 godine (do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada)

Kamatna stopa:

 • Najmanje 1,7% godišnje (rok otplate do 10 godina) ili 1,9% godišnje (rok otplate dulji od 10 godina) primjenjivo za zahtjeve odobrene do 31.12.2018.

Naknada:

 

 • 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2017. godine

Osiguranje:

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
 • Jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,
 • ostale instrumente osiguranja prihvatljive HBOR-u.

 

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

Podaci su preuzeti s linka: https://www.hbor.hr/eu-fondovi/

 

Banka izdaje garancije klijentima za sudjelovanje na javnim natječajima vezanim za fondove EU.

Također Banka izdaje obvezujuća i neobvezujuća pisma namjere klijentima potrebna za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.