Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Garancije i pisma namjere

Banka izdaje garancije klijentima za sudjelovanje na javnim natječajima vezanim za fondove EU.

Također Banka izdaje obvezujuća i neobvezujuća pisma namjere klijentima potrebna za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.