Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Kreditne linije u suradnji s HBOR-om

Prepoznali smo veliki interes klijenata za financiranjem iz EU fondova te im nudimo usluge i proizvode prilagođene specifičnim potrebama EU projekata.

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Korisnici kredita:

 • podnositelji koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.
 • Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

Namjena:

 • Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od navedenih EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova.
 • Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:
 • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga – neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita).

Iznos:

 • najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja

Rok otplate:

 • do 15 godina uključujući poček

Rok korištenja:

 • do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok

Poček:

 • do 3 godine (do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada)

Kamatna stopa:

 • Najmanje 1,7% godišnje (rok otplate do 10 godina) ili 1,9% godišnje (rok otplate dulji od 10 godina) primjenjivo za zahtjeve odobrene do 31.12.2018.

Naknada:

 

 • 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2017. godine

Osiguranje:

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
 • Jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,
 • ostale instrumente osiguranja prihvatljive HBOR-u.

 

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

Podaci su preuzeti s linka: https://www.hbor.hr/eu-fondovi/

 

Korisnici kredita:
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te društva u većinskom vlasništvu JLPS-a ili Republike Hrvatske
 • svi ostali korisnici koji zadovoljavaju uvjete programa IPA.
Namjena:
 • dio projekta koji će se kandidirati za program IPA – prihvatljivi izdaci u skladu s uvjetima iz Poziva za dostavu prijedloga projekta;
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za program IPA prema uvjetima iz Poziva za dostavu prijedloga projekta.
Iznos: Minimalni iznos je 80.000 kn, maksimalni iznos kredita nije ograničen, ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika.
Rok otplate: do 15 godina, uključujući poček do 3 godine
Kamatna stopa: 4% godišnja
Naknada: 0,80%
HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u valjane propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije. Ako je krajnji korisnik kredita jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, HBOR može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.
Korisnici kredita:
 • prihvatljivi prijavitelji za dodjelu sredstava iz IPA MSP (malo i srednje poduzetništvo) darovnice
Namjena:
 • financiranje projekata kandidata programa za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnog programa IPA 3C (regionalna konkurentnost)
 • potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u RH
Iznos: minimalni iznos je 80.000 kn, maksimalni iznos kredita nije ograničen, ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika
Rok otplate: do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
Kamatna stopa: 2% godišnja
Naknada: 0,80%

Kreditna linija za Mjere 101 i 103

Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa IPARD.

Ovim kreditima financiraju se ulaganja u proizvodne i prerađivačke sektore u skladu s investicijom koja se prijavljuje na Mjeru 101 odnosno Mjeru 103.

Mjerom 101 financiraju se ulaganja u poljoprivredna gospodarstva: sektori mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, jaja, sektor voća i povrća, žitarica i uljarica.

Mjera 103 financiraju se ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda: sektor mlijeka i mljekarstva, prerade mesa, ribarstva, sektor prerade voća i povrća, vinarstva i maslinova ulja.

Iznos kredita ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika, a rok otplate je do 12 godina, uključujući poček do 2 godine (najviše do 5 godina za trajne nasade).

Kamatna stopa iznosi 2 % godišnje za fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malih i srednjih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda i pravne osobe u rangu velikih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu, dok je za ostale gospodarske subjekte do 4% godišnje. Naknada iznosi 0,25%.

 

Kreditna linija za Mjeru 301

Korisnici kredita mogu biti jedinice lokalne samouprave koje su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa IPARD.

Namjena kredita je financiranje osnovnih sredstava sukladno ulaganju u sektor kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda, sektor lokalnih nerazvrstanih cesta, sektor toplana i sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta.

Iznos kredita ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika, a rok otplate je do 15 godina, uključujući poček do 5 godina.

Kamatna stopa iznosi 4% godišnje uz naknadu od 1%, a financira se do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Natječaji za Mjeru 301 neće biti objavljivani u 2013. godini.

 

Kreditna linija u suradnji s HBOR-om za Mjeru 302

Korisnici kredita su Fizičke i pravne osobe (isključujući udruge) koje su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa IPARD, u rangu mikropoduzeća, u sustavu PDV-a. To su poduzeća s do 10 zaposlenih, s vrijednošću aktive do 2 milijuna eura ili godišnjim prometom do 2 milijuna eura, u potpunosti u privatnom vlasništvu ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.

Namjena ovih kredita je financiranje ulaganja u sektor ruralnog turizma, tradicijskih obrta, izravne prodaje, slatkovodne akvakulture, usluga, prerade na poljoprivrednim gospodarstvima i sektora obnovljivih izvora energije.

Iznos ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika. Rok otplate je do 12 godina, uključujući poček do 2 godine ili do 14 godina, uključujući poček do 2 godine, za financiranje ulaganja u izgradnju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Kamatna stopa iznosi 2% godišnje, a naknada 0,80%.