Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

HBOR-IPA

Korisnici kredita:
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te društva u većinskom vlasništvu JLPS-a ili Republike Hrvatske
  • svi ostali korisnici koji zadovoljavaju uvjete programa IPA.
Namjena:
  • dio projekta koji će se kandidirati za program IPA – prihvatljivi izdaci u skladu s uvjetima iz Poziva za dostavu prijedloga projekta;
  • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za program IPA prema uvjetima iz Poziva za dostavu prijedloga projekta.
Iznos: Minimalni iznos je 80.000 kn, maksimalni iznos kredita nije ograničen, ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika.
Rok otplate: do 15 godina, uključujući poček do 3 godine
Kamatna stopa: 4% godišnja
Naknada: 0,80%
HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u valjane propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije. Ako je krajnji korisnik kredita jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, HBOR može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.