Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

HBOR IPARD

Kreditna linija za Mjere 101 i 103

Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa IPARD.

Ovim kreditima financiraju se ulaganja u proizvodne i prerađivačke sektore u skladu s investicijom koja se prijavljuje na Mjeru 101 odnosno Mjeru 103.

Mjerom 101 financiraju se ulaganja u poljoprivredna gospodarstva: sektori mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, jaja, sektor voća i povrća, žitarica i uljarica.

Mjera 103 financiraju se ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda: sektor mlijeka i mljekarstva, prerade mesa, ribarstva, sektor prerade voća i povrća, vinarstva i maslinova ulja.

Iznos kredita ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika, a rok otplate je do 12 godina, uključujući poček do 2 godine (najviše do 5 godina za trajne nasade).

Kamatna stopa iznosi 2 % godišnje za fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malih i srednjih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda i pravne osobe u rangu velikih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu, dok je za ostale gospodarske subjekte do 4% godišnje. Naknada iznosi 0,25%.

 

Kreditna linija za Mjeru 301

Korisnici kredita mogu biti jedinice lokalne samouprave koje su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa IPARD.

Namjena kredita je financiranje osnovnih sredstava sukladno ulaganju u sektor kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda, sektor lokalnih nerazvrstanih cesta, sektor toplana i sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta.

Iznos kredita ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika, a rok otplate je do 15 godina, uključujući poček do 5 godina.

Kamatna stopa iznosi 4% godišnje uz naknadu od 1%, a financira se do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Natječaji za Mjeru 301 neće biti objavljivani u 2013. godini.

 

Kreditna linija u suradnji s HBOR-om za Mjeru 302

Korisnici kredita su Fizičke i pravne osobe (isključujući udruge) koje su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa IPARD, u rangu mikropoduzeća, u sustavu PDV-a. To su poduzeća s do 10 zaposlenih, s vrijednošću aktive do 2 milijuna eura ili godišnjim prometom do 2 milijuna eura, u potpunosti u privatnom vlasništvu ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.

Namjena ovih kredita je financiranje ulaganja u sektor ruralnog turizma, tradicijskih obrta, izravne prodaje, slatkovodne akvakulture, usluga, prerade na poljoprivrednim gospodarstvima i sektora obnovljivih izvora energije.

Iznos ovisi o projektu i kreditnoj sposobnosti korisnika. Rok otplate je do 12 godina, uključujući poček do 2 godine ili do 14 godina, uključujući poček do 2 godine, za financiranje ulaganja u izgradnju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Kamatna stopa iznosi 2% godišnje, a naknada 0,80%.