Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Poljoprivredni krediti

Croba Kreditipoljoprivreda Slika 700X200

Poljoprivredni krediti namijenjeni su  za razvoj poljoprivrednih djelatnosti te investicije u poljoprivredi za izgradnju ili adaptaciju gospodarskih objekata za poljoprivrednu namjenu, dugogodišnje nasade, nabavku osnovnog stada, kupnju poljoprivrednog zemljišta, opremu i mehanizaciju, sjetvu te ostale poljoprivredne namjene.

Iz naše ponude klijenti odabiru poljoprivredni kredit kojim će najbolje unaprijediti poslovanje.

Specijalizirani krediti za poljoprivredu obuhvaćaju

 • jesensku sjetvu,
 • proljetnu sjetvu,
 • sjetvu uljane repice,
 • financiranje radova i nabavku repromaterijala u vinogradima i voćnjacima,
 • tov stoke,
 • financiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje,
 • kupnju poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnju ženskog rasplodnog podmlatka i muških rasplodnih grla,
 • kupnju nove opreme i mehanizacije za poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo, 
 • kupnju rabljene opreme i mehanizacije za poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo,
 • investicije u poljoprivredi, stočarstvu i ribarstvu.