Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Turistički krediti

 

Slika Kred

Turistički krediti namijenjeni su  za razvoj turističke djelatnosti,  te investicije u turizmu za financiranje pripreme turističke sezone, obrtna, trajna i osnovna sredstva, građevinske radove, kupnju ili gradnju novog objekta, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju postojećih objekata, financiranje tekućeg održavanja interijera i eksterijera, kupnju ili izgradnju bazena, nabavu potrošnog inventara, opreme i uređaja, nabavku hrane i pića, troškova plaća i režijske troškove, kao i refinanciranje postojećih kredita

Iz naše ponude klijenti mogu odabirati  turistički kredit kojim će unaprijediti poslovanje u skladu sa svojim potrebama

  • Kratkoročni krediti – sa rokom otplate do 12 mjeseci, te minimalnim iznosom kredita od 5.000,00 EUR
  • Dugoročni krediti – u EUR, sa rokom otplate od 1 do 10 godina, te minimalnim iznosom kredita od 5.000,00 EUR

Korisnici kredita:

Obrtnici, OPG I trgovačka društva s upisanom djelatnosti u ugostiteljstvu i turizmu (minimalno završena jedna poslovna godina)

Način korištenja kredita:

Korištenje kredita je namjensko.

Kod kratkoročnih i srednjoročnih kredita  minimalno 50%, a kod dugoročnih kredita minimalno 70% od  iznosa odobrenog kredita se isplaćuje direktno na račun dobavljača̸/izvođača/̸prodavatelja, a preostali iznos na žiro račun tražitelja kredita otvoren u Banci.

Način otplate kredita:

Dinamiku otplate kredita je moguće prilagoditi sukladno zahtjevu korisnika kredita i planiranim projekcijama poslovanja, stoga je otplatu kredita moguće i sezonski prilagoditi  pojedinoj Regiji