Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Cash pooling

Cash pooling je sustav objedinjenog vođenja računa klijenata koji karakterizira zbirno vođenja računa više poslovnih subjekata.  Tom uslugom omogućeno je da se pozitivna i negativna stanja na različitim poslovnim računima unutar banke sagledavaju kao jedan zbirni saldo. Objedinjeni računi uključuju redovite račune sa svojim podračunima i dopuštena prekoračenja.

Cash pooling omogućuje

  • povećanje kamatnih prihoda,
  • smanjenje kamatnih rashoda,
  • pokrivanje negativnih stanja računa sredstvima s računa s pozitivnim saldom – interno financiranje,
  • jednostavnije i uspješnije upravljanje likvidnošću,
  • transparentan pregled financijskih pozicija članica poola,
  • brže i bolje praćenje novčanih tokova uz jednostavniju administraciju.

Članice Cash poola međusobno određuju koji je glavni obračunski račun. Glavni račun može biti i zajednički kontakt prema Banci, što uključuje prikupljanje i distribuciju dokumentacije, kontrolu ispravnosti obračuna kamate te informira ostale članice o eventualnim promjenama, novinama i sl.