Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Čekovi

Plaćanja u inozemstvo klijenti Croatia banke mogu obavljati i čekovima koje je izdala Banka. U tom slučaju Banka će nakon primitka naloga za plaćanje i osiguranog pokrića izdati ček i poslati ga na adresu prema instrukcijama s naloga. Nakon primitka čeka primatelj plaćanja će predati ček na naplatu u svojoj banci.

Klijentima koji od svojih inozemnih partnera primaju ček na ime izvoza roba i usluga, a izdan od strane banke, Croatia banka će ponuditi uslugu promptnog otkupa ili naplatu putem inkasa, što znači isplatu na račun nakon primljenog pokrića iz inozemstva.