Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Nerezidenti

Croatia banka u poslovanju sa stranim poslovnim subjektima, nerezidentima, obavlja poslove otvaranja i vođenja računa te pruža sve bankarske usluge.

Nerezidentni transakcijski račun može otvoriti:

  • poslovni subjekt sa sjedištem u inozemstvu;
  • predstavništvo stranog poslovnog subjekta u Republici Hrvatskoj;
  • trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u inozemstvu koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju su registrirani;
  • strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj te druge organizacije i tijela koja djeluju na području Republike Hrvatske na osnovi dvostranih ili mnogostranih međunarodnih ugovora koje je ratificirala Republika Hrvatska, a čije je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske;
  • strane udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije te
  • podružnice rezidentnih trgovačkih društava koja posluju u inozemstvu.

Banka otvara račun na osnovi Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa uz koji je priložena sva zakonom ili drugim propisima utvrđena dokumentacija i Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa potpisanog od ovlaštene osobe nerezidenta.