Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Platni nalozi

Platni nalozi u inozemstvo

Plaćanja u inozemstvo izvršavaju se na osnovi obrasca HUB3 i svakog naloga koji ima navedene elemente potrebne za njegovo pravilno izvršenje.

Elementi za izvršenje naloga za plaćanje:

 1. Naziv (ime) i adresa platitelja plaćanja
 2. IBAN platitelja
 3. Naziv (ime) i adresa primatelja plaćanja
 4. IBAN/račun primatelja plaćanja
 5. SWIFT/BIC kod kreditne institucije primatelja plaćanja
 6. Oznaka valute plaćanja
 7. Iznos u valuti plaćanja
 8. Datum izvršenja
 9. Tko snosi troškove plaćanja (SHA/OUR)
 10. Potpis ovlaštene osobe i pečat poslovnog subjekta

Ako se plaćanje, prijenos obavlja na osnovi kapitalnih poslova, potrebno je, na zahtjev,  Croatia banci uz nalog za plaćanje dostaviti i potrebnu dokumentaciju prema valjanim zakonskim propisima.

Prije izvršenja naloga za plaćanje poslovni subjekt treba osigurati kunsko ili devizno pokriće za iznos plaćanja i iznos naknade za izvršenje naloga. Za pokriće u valuti različitoj od valute plaćanja, Croatia banka će izvršiti kupoprodaju prema valjanoj tečajnoj listi na dan izvršenja.

Za transakcije veće od protuvrijednosti HRK 100.000,00 moguće je dogovoriti poseban tečaj na Customer desku. Nakon izvršenog plaćanja Croatia banka d.d. platitelju dostavlja presliku SWIFT potvrde o izvršenom plaćanju.

Platni nalozi iz inozemstva

Priljevi u stranoj valuti obrađuju se sukladno zaprimljenoj SWIFT poruci i terminskom planu izvršavanja platnih usluga. Račun primatelja sredstava bit će odobren u skladu s navedenim datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje.

Primate li priljeve iz inozemstva, za učinkovitu i brzu obradu potrebno je dostaviti svojim inozemnim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu svoje tvrtke – korisnika naplate;
 • IBAN ili broj računa svoje tvrtke;
 • BIC (SWIFT adresu) Croatia banke d.d. Zagreb – CROAHR2X.

Nakon zaprimljene naplate Croatia banka korisniku sredstava dostavlja Obavijest o naplati iz inozemstva na dogovoreni način. Naknada po priljevu naplaćuje se umanjenjem priljeva u skladu s Odlukom o visini naknada za usluge Banke za poslovne subjekte.