Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Strana gotovina

Naplate i plaćanja u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima regulirane su zakonskim odredbama o deviznom poslovanju i pripadajućim odlukama Hrvatske narodne banke.

U podružnicama i poslovnicama Banke poslovni subjekti mogu provesti:

  • gotovinske uplate u devizama na račune domaćih i stranih pravnih osoba;
  • gotovinske isplate u devizama s računa domaćih i stranih pravnih osoba;
  • gotovinske uplate i isplate u kunama stranih pravnih osoba.

Naplatu u stranoj gotovini poslovnica Banke obrađuje istog dana kad primi stranu gotovinu i potrebnu dokumentaciju. Kod uplate efektivnog stranog novca obvezno je postupanje prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca.

Nalog za plaćanje u inozemstvo kojim rezident u Banci podiže gotovinu zbog plaćanja nerezidentima prilaže se uz predračun nerezidenta – prodavatelja robe ili izvršitelja usluge.

Sredstva za deviznu blagajnu i isplatu za službena putovanja podižu se nalogom za plaćanje u inozemstvo uz osigurano kunsko ili devizno pokriće.
Devizna sredstva potrebna za službeno putovanje mogu se i bezgotovinski prenijeti s računa rezidenta, poslovnog subjekta, na devizni račun osobe koja službeno putuje u inozemstvo.

Zakonom su propisani uvjeti pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama.
Nisu dopušteno plaćanje i naplata u gotovini u kunama između rezidenta i nerezidenta na osnovi izravnih ulaganja, ulaganja u nekretnine, poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca, poslova s udjelima u investicijskim fondovima te kreditnih poslova.