Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Mjenice

Mjenica je definirana kao vrijednosni papir po naredbi koji sadržava obvezu na isplatu određene novčane svote svome imatelju, a čiji su sastav, prijenos i otvaranje uređeni Zakonom o mjenici.

Mjenice koje imatelj podnese na naplatu u Banci obvezno moraju udovoljavati sljedećim uvjetima kako bi ih Banka mogla isplatiti:

  • mjenice moraju biti domicilirane na Banku;
  • mjenice moraju biti akceptirane.

Mjenica može biti dostavljena na naplatu osobno ili poštom, a u Banci mora biti zaprimljena na dan dospijeća ili najkasnije 2 radna dana nakon toga. Ako se dostavi prije navedenog roka, Banka će ju čuvati do roka dospijeća i tada staviti na naplatu.

Adresa za dostavu mjenica:

Croatia banka d.d.
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb
Odjel platnog prometa