Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Multivalutni račun

Otvaranjem multivalutnog transakcijskog računa u Croatia banci pružena je mogućnost korištenja mnogih proizvoda i usluga u okviru platnog prometa u zemlji i inozemstvu. Plaćanje i naplata iz inozemstva putem doznaka i čekova, kupoprodaje deviza, obavljanje transfera, polaganje i podizanje strane gotovine te druge usluge uz konkurentne naknade i osobni pristup u zadovoljenju potreba klijenata.

Obavljanje platnog prometa moguće je:

  • u mreži poslovnica Croatia banke
  • putem usluge internetskog bankarstva CROBAneta.

Svojim klijentima omogućujemo:

  • sigurno i učinkovito obavljanje platnih transakcija
  • brzo i kvalitetno izvješćivanje o obavljenim transakcijama
  • pristup računima putem CROBAneta
  • stručni tim, uvijek na raspolaganju
  • konkurentne naknade.

Ugovor za vođenje računa potpisuju ovlaštena osobe Banke i osobe ovlaštene za zastupanje klijenta -poslovnog subjekta kojeg Banka identificira prilikom otvaranja računa. Uz Ugovor o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa na poslovni odnos poslovnog subjekta i Banke primjenjuju se i Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte te Terminski plan izvršavanja platnih usluga