Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

SEPA

Izmjene u platnom prometu u 2016. godini - primjena europskih SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima

Što je SEPA?

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je jedinstveno tržište za plaćanja u eurima u kojem platitelji mogu zadavati i primati plaćanja u eurima prema istim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, bez obzira na to gdje se nalaze.

Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Republika Hrvatska je odlučila da će se, osim platnih transakcija u eurima, obuhvatiti
i platne transakcije u kunama.

Koje područje obuhvaća SEPA?

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države:

• sve članice Europske unije (Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Hrvatsku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo)
• Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Koji su rokovi za uvođenje standarda SEPA-e?

Prema Nacionalnom planu migracije na SEPA-u, definirani su rokovi za
implementaciju SEPA pravila i standarda za plaćanje i izravno terećenje:

• SEPA kreditni transfer (EUR i kune) - 06. lipnja 2016. godine,
• SEPA izravno terećenje (kune) - 01. veljače 2017.

Što to znači za Vas?

• promjenu datoteka naloga za plaćanje u elektronskom obliku – dosadašnji način podnošenja naloga za plaćanje u formatu Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku zamjenjuje XML poruka pain.001 prema ISO20022 standardu
NAPOMENA: ukoliko ne budete spremni do 06.06.2016. s generiranjem nove vrste datoteka, datoteka zbrojnog naloga (HUB) će se moći konvertirati s FINA-inim konverterom (besplatnim do 01.11.2017.) u format datoteke PAIN.001.
• novi format izvoda - od 06.06.2016. biti će vam omogućeno primanje XML izvoda u CAMT.053 formatu, ali moći ćete i dalje primati izvode u HUB formatu putem elektronske pošte kao što ih trenutno primate.
NAPOMENA: HUB format izvoda neće biti proširen za SEPA dodatna polja (npr. krajnji primatelj ili stvarni dužnik itd.) koja omogućava PAIN.001. Stoga u slučaju da imate potrebe za svim informacijama o transakcijama koje ste zadali, trebali biste prilagoditi svoje knjigovodstvene sustave za korištenje novog formata izvoda.

Koje prednosti vam donosi SEPA?

• uklanjanje tehničkih, pravnih i tržišnih barijera između zemalja koje podržavaju
• plaćanja u eurima
• sigurniji inozemni platni promet
• jednako vrijeme izvršenja doznaka za sve transakcije u eurima unutar EU/EEA
• jedinstven, sigurniji i brži način plaćanja u eurima unutar zemalja članica
• EU/EEA – područje Europskog gospodarskog prostora
• nove dodatne funkcionalnosti vezane uz izvršenje nacionalnih kunskih naloga

Dodatne informacije o projektu SEPA u RH dostupne su na stranicama www.sepa.hr