Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

AZTN odobrio Program restrukturiranja Croatia banke

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobrila je Croatia banci Program restrukturiranja izrađen za razdoblje od 2010. do 2015 godine.

Program je izradio stručni tim Banke, a u njegovoj pripremi nije korišten neki postojeći model restrukturiranja, već je stručni tim kreirao svoj model, za sada jedini takav u bankarskom sektoru u Republici Hrvatskoj. Program restrukturiranja izrađen na osnovama domaćeg zakonodavstva i pravila Europske komisije koja se odnose na bankarski sektor.
Plan obuhvaća isplate državne potpore od 270 milijuna kn dodijeljene u nekoliko faza. Istovremeno, Croatia banka sudjeluje u planu restrukturiranja u iznosu od 232 milijuna kn, što iznosi 47 % ukupnih troškova restrukturiranja.
Prema Programu strateška odrednica Banke je ojačati svoju poziciju u segmentu javnog sektora i velikih korporacija zbog najnižeg rizika financiranja, a još uvijek, prihvatljivih prinosa. Banka nastavlja poslovnu praksu financiranja malog i srednjeg poduzetništva, prvenstveno poljoprivrede i turizma, ali će aktivno sudjelovati i u većim investicijskim projektima za koje se procijeni da su od strateškog interesa za poslovanje Banke.
Poslovanje sa stanovništvom će i u budućem periodu biti okosnica izvora financiranja uvođenjem novih, atraktivnih kreditnih ponuda.
Cilj organizacijskih promjena je redizajn poslovnih procesa, posebice u segmentu prodajnih aktivnosti, uvođenje novog načina korporativnog upravljanja kojeg se želi podići na razinu najbolje bankarske prakse, uvođenje nove organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta.
Dugoročni cilj je stvaranje moderne, stabilne i sigurne hrvatske banke koja će biti na usluzi svojim klijentima, a istovremeno voditi brigu o stabilnosti Banke i sigurnosti štediša.