Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Croatia banka na međunarodnom bjelovarskom sajmu

Croatia banka na međunarodnom bjelovarskom sajmu

Tradicionalno, krajem ožujka u mjestu Gudovac pored Bjelovara se održava međunarodni proljetni bjelovarski sajam poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva. Ove godine između 420 izlagača svoje usluge promovirala je i Croatia banka.

Rijeke automobila slijevale su se sva tri dana na proljetni bjelovarski sajam poljoprivrednog, gospodarskog i obrtničkog karaktera, koji svake godine bilježi rast u broju izlagača i posjetitelja. Ove godine, 16. po redu, proljetni sajam je privukao 28 000 posjetitelja koji su na 20 000 m² razgledali najveću ponudu poljoprivredne mehanizacije na jednom mjestu, prehrambene proizvode, sjemensku robu, zaštitna sredstva, sadni materijal i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivrednicima i poljoprivredom.

Croatia banka je promovirala kratkoročne namjenske kredite za proljetnu i jesensku sjetvu, voćarstvo i vinogradarstvo te dugoročne namjenske kredite za investicije u poljoprivredi.

Domaći proizvođači hrane i pića posjetiteljima su nudili certificirane ekološke proizvode hrvatskog sela, vino, proizvode od voća i povrća. Osim izlagačkog dijela posjetitelji su sudjelovali na stručnim skupovima, predavanjima te prezentacijama iz područja gospodarstva i poljoprivrede.