Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Croatia banka polugodišnju dobit povećala sedam puta i zaustavila petogodišnji trend negativnog poslovanja

Croatia banka u prvoj polovici 2015. godine ostvarila je neto dobit od 4,1 milijun kuna što je sedam puta više nego u istom razdoblju prošle godine. U 2014. godini Croatia banka zaustavila je petogodišnji trend negativnih rezultata, a u prvom polugodištu ove godine operativna dobit iznosila je 15,5 milijuna kuna i gotovo dosegla onu od 17,3 milijuna kuna ostvarenu u cijeloj 2014.

Poslovanje u prvih šest mjeseci 2015. godine obilježio je rast operativne profitabilnosti na temelju rasta prihoda iz temeljnog poslovanja. Prihodi iz poslovanja povećani su 16,6 posto, dok su troškovi poslovanja smanjeni 5,3 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Aktivno upravljanje neto kamatnom maržom i porast kreditnog portfelja utjecali su na porast neto kamatnih prihoda u prvih šest mjeseci ove godine za 26,2 posto. Rast kamatnih prihoda bio je posebno izražen u segmentu poslovanja sa stanovništvom, gdje je povećan 121 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Istovremeno, neto prihod od provizija i naknada povećan je 51,1 posto, od toga je u segmentu poslovanja sa gospodarstvom ostvaren rast od 32,4 posto, dok je ovaj prihod u poslovanju sa stanovništvom povećan 18,3 posto.

Vodeći se konzervativnim pristupom upravljanja rizicima, Croatia banka je u prvoj polovici 2015. godine izdvojila dodatnih 10,3 milijuna kuna neto troškova rezerviranja, tako da se pokrivenost loših plasmana ispravcima vrijednosti popela na 54,1 posto.

Nakon što su u 2014. poduzete sveobuhvatne aktivnosti na smanjenju troškova oni su u prvoj polovici ove godine manji za 5,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kako je banka istovremeno znatno povećala prihode, uspjela je u dvije i pol godine udvostručiti efikasnost poslovanja, pa je tako udjel troškova u prihodima (cost/income ratio), smanjen sa 129 posto 2012., na 68,6 posto krajem lipnja ove godine.

„Strategija nove Uprave od početka mandata 2012. godine bila je početi ostvarivati pozitivne stope rasta, uz racionalno upravljanje troškovima te poboljšanu produktivnost rada. Konsolidacijom poslovanja, povećanjem broja klijenata i promjenom u odnosu prema klijentima uspjeli smo prekinuti višegodišnji negativni trend u poslovanju. U posljednje tri godine Croatia banka prepoznata je kao pouzdan i dugoročan partner javnom sektoru te malom i srednjem poduzetništvu, posebno u sektorima poljoprivrede i turizma“, istaknula je Suzana Brenko, predsjednica Uprave Croatia banke. 
 
Banka je u procesu restrukturiranja od početka 2013. do danas smanjila broj zaposlenika s 277 na 217 ili 22 posto, uz istovremeno značajno poboljšanje kadrovske strukture. Porast aktive uz smanjenje broja zaposlenika pozitivno je utjecao na znatno poboljšanje produktivnosti rada mjerene aktivom po broju zaposlenih, pa je ona više nego udvostručena - sa 7,2 milijuna kuna krajem 2012. na 15,7 milijuna kuna.

Ukupna aktiva na dan 30.06.2015. iznosi 3.415 milijuna kuna, te je u odnosu na kraj 2014. porasla 12,4 posto. Ukupni neto krediti komitentima u 2015. godini dodatno su porasli za 7,2 posto, pri čemu je ostvaren rast kredita gospodarstvu od 5 posto te rast kredita stanovništvu od 18,7 posto. Ukupni depoziti krajem lipnja 2015. godine dosegli su 2,9 milijarde kuna, uz porast u ovoj godini od 12,5 posto, pri čemu je ostvaren rast depozita stanovništva od 9,2 posto i rast depozita gospodarstva od 13,7 posto. Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala veća je od 13 posto.