Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Isplata osigurane štednje Nava banke d.d. Zagreb

Croatia banka d.d. imenovana je od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) jednom od isplatnih banaka za isplatu obeštećenja deponenata Nava banke d.d. http://www.dab.hr/novosti#nava-banka-d-d-poziv-deponentima

Pozivaju se deponenti, vjerovnici Nava banke d.d. Zagreb, na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja u podružnicama i poslovnicama Croatia banke od 28. srpnja 2014. godine. Sve gotovinske isplate preko 30.000,00 kuna ili kunske protuvrijednosti strane valute, potrebno je najaviti dan ranije. Na sljedećim poveznicama svi zainteresirani klijenti mogu preuzeti obrasce punomoći i obrazac reklamacija.

Punomoć za fizičke osobe

Punomoć za pravne osobe

Reklamacija - zahtjev za isplatu obeštećenja