Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Izmjena općih uvjeta poslovanja

A/ Obavještavamo vas da će od 02.10.2019. biti u primjeni:
     Novi Opći uvjeti poslovanja Banke s poslovnim subjektima.

Poslovnim subjektima smatraju se pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, udruge i društva (sportska, kulturna, dobrotvorna i dr.), fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost sukladno propisima i sl.

B/ Ujedno vas obavještavamo da će od 02.10.2019. biti u primjeni izmijenjeni i dopunjeni:

1/ Opći uvjeti poslovanja Banke;
   a) Izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Banke
   b) Opći uvjeti poslovanja Banke - pročišćeni tekst

2/ Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte

3/ Opći uvjeti korištenja CROBAnet Internet bankarstva za poslovne subjekte


Sve naprijed navedene Opće uvjete, koji su u primjeni od 02.10.2019. godine, možete pronaći u tekstu iznad, kao i u svim poslovnicama Banke.

Sažetak izmjena možete pronaći ovdje.