Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF

Obavijest za sudionike kredita s valutnom klauzulom u CHF


Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 102/2015) na snazi od 30. 9.2015., Banka je korisnicima kredita u kunama uz valutnu klauzulu u CHF u obvezi dostaviti izračun konverzije kredita uz valutnu klauzulu u CHF u kredit uz valutnu klauzulu u EUR.

Izračuni konverzije poslani su poštom s povratnicom korisnicima kredita i ostalim sudionicima u kreditu (sudužnici, jamci).

Banka je svim sudionicima u kreditu poslala sljedeću dokumentaciju:

- Obavijest o izračunu konverzije
- Izračun konverzije sa pregledom svih uplata klijenta
- Izvod otvorenih stavaka na 30.09.2015. za valutu CHF
- Izvod otvorenih stavaka na 30.09.2015. za valutu EUR
- Prijedlog aneksa ugovora o kreditu
- Obrazac suglasnosti o konverziji kredita (samo korisniku kredita)


Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, članku 19.d., stavku 3, Banka je pribavila mišljenje sudskog vještaka kojim se potvrđuje da je kalkulator temeljem kojeg je izračunata konverzija kredita izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 19.c ovoga Zakona (NN 102/15). Nalaz i mišljenje sudskog vještaka možete vidjeti ovdje.

Za sve upite slobodno nam se javite na mail: info@croatiabanka.hr ili se obratite osobno u poslovnicu Croatia banke d.d. 


Sudionici kredita s valutnom klauzulom u CHF mogu pristupiti kalkulatoru konverzije kredita zajedno s ostalom dokumentacijom odabirom linka niže. Za pristup podacima potrebno je unijeti ime i prezime te vlastiti osobni identifikacijski broj (zaporka).