Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Nova Odluka o kamatnim stopama na proizvode Banke

Od 02. listopada 2019. godine Croatia banka d.d. primjenjuje novu Odluku o kamatnim stopama na proizvode Banke u Sektoru poslovanja s pravnim osobama.