Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Nova tarifa naknada Banke u poslovanju s građanima


Croatia banka d.d. od 01. svibnja 2016. godine primjenjuje novu tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Novu tarifu koja se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.