Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Nova Tarifa naknada za građane

Od 29. siječnja 2020. godine Croatia banka d.d. primjenjuje novu Tarifu naknada za građane.
Izmjene su točki A, stavak 2. VOĐENJE RAČUNA, odnosno u dijelu naknada za vođenje tekućih računa pri čemu iznos naknade ovisi o iznosu ugovorenog dopuštenog prekoračenja.

U točki B. KARTIČNO POSLOVANJE, izmjene su u tarifnim stavcima 9-12 i primjenjuju se od 15. prosinca 2019. godine.  

Novu Tarifu naknada možete pronaći ovdje.