Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Nove kamatne stope na depozite građana

Croatia banka od 01. lipnja 2014. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite građana. Od navedenog datuma depoziti će se moći oročavati samo uz fiksnu kamatnu stopu.

Nove kamatne stope na depozite građana u primjeni od 1. lipnja 2014. možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.