Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Obavijest o dopuni Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane - u primjeni od 25. svibnja 2021.g.

Obavijest o dopuni Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane - u primjeni od 25. svibnja 2021.g.

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će od 25. svibnja 2021.g. biti u primjeni dopunjeni Opći uvjeti poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane.

OBJAŠNJENJE DOPUNE OPĆIH UVJETA:

U točku 20.2. Platna kartica - Maestro kartica dodaje se:

„20.2.3. Informacija o postotnoj marži odnosno ukupnoj naknadi za preračunavanje valuta

Nakon primitka naloga za izvršenje transakcije na bankomatu ili na prodajnom mjestu u inozemstvu u valuti države Europskog gospodarskog prostora Banka će korisniku kartice iskazati ukupnu naknadu za preračunavanje valuta u domicilnu valutu kao postotnu maržu u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečaje za euro koje je izdala Europska središnja banka, važeće u trenutku primitka naloga za izvršenje transakcije .

Banka će korisnika kartice o predmetnoj marži informirati putem SMS poruke ili e-mail poruke ovisno o dostupnom ili ugovorenom elektroničkom kanalu komunikacije. Banka će obavijest o predmetnoj marži dostavljati jednom u svakom kalendarskom mjesecu u kojem za korisnika kartice primi nalog za plaćanje izražen u istoj stranoj valuti.

Terećenje računa će biti po tečaju na dan obrade transakcije koji se može razlikovati od tečaja u trenutku provođenja transakcije.

Banka će prihvatiti zahtjev korisnika da mu se informacije o predmetnoj marži ne dostavljaju.“

Molimo Vas da u poslovnicama Banke ili putem elektroničke pošte provjerite jesu li Vam ažurni podaci o broju mobitela i e-mail adresa te ih po potrebi ažurirate u cilju usklađivanja s Uredbom 2019/518 u dijelu odredbi koje stupaju na snagu 19.4.2021.g

Ista je vezana uz slanje elektroničkih poruka s informacijom o marži u odnosu na tečaj Europske središnje banke. Izmjenu broja mobitela možete provesti u poslovnici Banke i putem elektroničke pošte na adresi info@croatiabanka.hr

Predmetna dopuna ne utječe na korištenje Vaših platnih usluga i za istu se neće naplaćivati naknada.

Opći uvjeti su dostupni u svim poslovnicama Banke te na internet stranici www.croatiabanka.hr

Ako niste suglasni s prijedlogom izmjena Općih uvjeta, možete bez otkaznog roka i plaćanja naknade otkazati Ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta. Otkaz Ugovora morate predati najkasnije jedan dan prije predloženog datuma početka važenja novih Općih uvjeta.

U Zagrebu, 24.03.2021.g.

Vaša CROATIA BANKA d.d.

  • Naslovnica
  • Press
  • NOVOSTI IZ POSLOVANJA
  • Obavijest o dopuni Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane - u primjeni od 25. svibnja 2021.g.