Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Obavijest o prilagodbi nacrta aneksa ugovora o kreditu kojim se regulira konverzija


Poštovani,

Croatia banka d.d. prilagodila je nacrt aneksa ugovora o kreditu kojim se regulira konverzija kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredite denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR.
Izmjene nacrta ugovora odnose se na članak 4. iz kojega je izbačena odredba da Banka ima mogućnost promjene kamatne stope temeljem vlastitih internih akata.
Nadalje, posebno je naznačeno da Banka ne traži od klijenata dodatne instrumente osiguranja, već se izmjena datih instrumenata osiguranja odnosi isključivo na iznos i valutu konvertirane tražbine, kako bi se zamijenili već postojeći instrumenti osiguranja i prilagodili konvertiranoj tražbini.
Također, klijentima je ponuđena i mogućnost da se dospjeli dug plati odmah prilikom sklapanja dodatka ugovora ili da se za dospjeli iznos uveća preostala glavnica kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR.
Ovim Vas putem još jednom molimo da nam, u slučaju prihvaćanja konverzije, u zakonski navedenom roku od 30 dana od dana prihvata dokumentacije vezano uz konverziju kredita, dostavite potpisani Obrazac o konverziji ili da osobno dođete u najbližu poslovnicu Banke.

Obzirom da se u svom radu vodi načelima društveno odgovornog poslovanja, Croatia banka će ustrajati u unapređenju partnerskih odnosa s klijentima i iznalaženju obostrano prihvatljivih rješenja.

Vaša Croatia banka d.d. Zagreb