Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Posebne pogodnosti - sindikati

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Croatia banka pripremila posebne uvjete kreditiranja za članove sljedećih sindikata:

  • Sindikat policije Hrvatske (SPH)
  • Opći Sindikat MUP-a
  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES)
  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSRHEP)

Više informacija o pogodnostima možete dobiti na internetskim stranicama sindikata ili u poslovnicama Banke.

Sindikat policije Hrvatske - pogodnosti

Nezavisni sindikat radnika HEP-a - pogodnosti