Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Pravilnik o načinu i metodama obračuna kamata, naknada, revalorizacije i efektivne kamatne stope

Poštovani,

Obavještavamo vas da će od 05.01.2020. godine biti u primjeni:

Pravilnik o načinu i metodama obračuna kamata, naknada, revalorizacije  i efektivne kamatne stope.

Ovaj Pravilnik predstavlja isključivo reviziju dosadašnjeg.