Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Razmjena podataka u DOR sustavu

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se CROATIA BANKA d.d., zajedno s ostalim kreditnim i financijskim institucijama u RH, uključila u razmjenu podataka o građanima, klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku i to putem sustava HROK-a (DOR sustav).

Korisnici DOR sustava obrađivati će podatke o neurednosti u ispunjavanju obveza svojih klijenata radi procjene sposobnosti klijenata za urednom otplatom obveze kako bi smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata.

Više informacija o obradi podataka u DOR sustavu pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka u DOR sustavu ovdje ili putem poveznice https://www.croatiabanka.hr/hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/ .