Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Pozitivni rezultati poslovanja Croatia banke u prvih šest mjeseci

U skladu s planom restrukturiranja Croatia banke d.d. za razdoblje od 2010. do 2015. godine, sve dosada poduzete aktivnosti rezultirale su ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u iznosu od gotovo 600.000,00 kuna i operativnom dobiti od 6,6 milijuna kuna. U odnosu na 2013. godinu, rezultati za prvih 6 mjeseci pokazuju jasan trend pozitivnog poslovanja i nakon pet godina Banka posluje s operativnom i neto dobiti.

Na dan 30.6.2014. godine aktiva Banke iznosila je 2.889,5 milijuna kuna i viša je u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 507,5 milijuna kuna ili 21,3%. Ukupni depoziti rasli su za 453,9 milijuna kuna, a krediti komitentima za 523,9 milijuna kuna. Prihodi od kamata rasli su 15,7%, prihodi od naknada rasli su 14,5%, a prihodi iz poslovanja 24,5% viši su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Tijekom ove godine intenzivno se provode aktivnosti s ciljem smanjenja troškova poslovanja kako bi pokazatelj omjera troškova i prihoda iz poslovanja dosegnuo planiranu veličinu.