Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Tarife naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima od 01.10.2020. godine

 

Poštovani,

 

Od 01.10.2020. godine CROATIA BANKA d.d. primjenjuje novu Tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Izmjene su u dijelu koji se odnosi na za vođenje i zatvaranje žiro računa, na vođenje štednog uloga, na otkup i prodaju strane efektive te na poslovanje s čekovima.

 

Novu Tarifu naknada možete pronaći ovdje.

 

Vaša CROATIA BANKA    d.d.