Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

N-027 Pekara u Drnišu

Poslovni prostor površine 119 m², u naravi pekara nalazi se u Drnišu na adresi V. Širinića br. 25, upisana u z.k.ul.br. 2805 k.o. Drniš. Pristup objektu  omogućen je sa sjeverne strane, a vezan je za glavnu prometnicu.

Cijena na upit.

N 027 Web 1

N-043 Pilana i stolarska radionica
N-043 Pilana i stolarska radionica

Pilana i stolarska radionica sa pratećim objektima upisane u zk.ul.br. 349 k.o. Odra, kč.br. 1369. Prostor se sastoji se od tri međusobno povezane cjeline ukupne površine 472,54 m2.

Cijena na upit.

N 043 Web1

N-112 Farma za tov pilića u Ciglenici 65 kod Zaboka
N-112 Farma za tov pilića u Ciglenici 65 kod Zaboka

Farma za tov pilića u Ciglenici 65 kod Zaboka, udaljena oko 200 m od državne ceste Zabok – Sv. Križ Začretje. Ukupna površina tovilišta 578,11 m2, zemljište površine 1439 m2.