POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Internetsko bankarstvo (CROBAnet)
Internetsko bankarstvo (CROBAnet)

Internetsko bankarstvo (CROBAnet)

Internetsko bankarstvo CROBAnet financijska je usluga Banke koja građanima omogućuje obavljanje i pregled domaćeg i stranog platnog prometa s bilo kojeg mjesta s pristupom Internetu u svako doba, svih dana u tjednu. Osim nižih naknada za platne naloge i uvida u stanje svih računa otvorenih u Banci putem CROBAneta klijentima je na raspolaganju:

  • pregled stanja i prometa po računima
  • unos i provođenje unutarbankovnih i vanbankovnih platnih naloga
  • izrada predložaka platnih naloga
  • unos i provođenje zbrojnog naloga
  • ugovaranje oročenih depozita
  • pregled tečajnih lista
  • slanje i primanje poruka.

Korisnikom usluge CROBAnet može postati građanin koji u Banci ima otvoren tekući ili žiro-račun, opunomoćenik po računima i poslovni subjekt koji u Banci ima otvoren žiro-račun.

Uslugu CROBAnet klijent ugovara potpisom Pristupnice koju osobno predaje u nekoj od poslovnica Banke. Pristupnica je dostupna na internetskim stranicama i na šalterima poslovnica. CROBAnet usluga se može koristiti uz sigurnosni uređaj, token ili uz mobilni token koji se instalira na mobilnom uređaju korisnika.  Ukoliko klijent koristi fizički token, može se služiti CROBAnetom nakon primitka PIN-a koji se dostavlja poštom na adresu navedenu u pristupnici.

Ugovaranje

Za CROBAnet, internetsko bankarstvo Croatia banke, klijentima je potrebno računalo sa preporučenom konfiguracijom:

  • Windows 10 (32-bit ili 64-bit), Windows 11, iOS (13 ili noviji)
  • PDF preglednik (Acrobat reader ili sl.)
  • Internetski preglednik ažurirane verzije (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).

 Preuzmi Adobe Reader

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail