Za sva pitanja klijentima
smo na usluzi

Kontakti

Poštovani klijenti, Vaše mišljenje, prijedlozi, upiti i kritike za nas su od velike važnosti. Uputiti ih možete poštom na adresu, putem web kontakt forme, na besplatni info telefon ili možete kontaktirati najbližu poslovnicu.

 

On-line formular

Kontakti


POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM

tel: 0800 57 57, fax: 01 2391 244
e-mail: info@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110  Zagreb

POSLOVANJE S PRAVNIM OSOBAMA

tel: 0800 57 57, fax: 01 2391 101
e-mail: pravne.osobe@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

INTERNETSKO I MOBILNO BANKARSTVO

tel: 01 2391 633, fax: 01 2391 630
e-mail: crobanet@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

PRODAJA NEKRETNINA

tel: 01 2391 233
e-mail: prodaja.nekretnina@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

FINANCIJSKA TRŽIŠTA

tel: 01 2391 690, fax 01 2391 235
e-mail: dealing@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

tel: 01 2391 143, faks: 01 2391 151
e-mail: antikorupcija@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

LJUDSKI POTENCIJALI

tel: 01 2391 654, fax: 01 2391 104
e-mail: ljudski.potencijali@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

PRIGOVORI POTROŠAĆA

tel: 01 2391 653, fax: 01 2391 244
e-mail: prigovori@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

tel: 01 2391 121, faks: 01 2338 141
e-mail: pr@croatiabanka.hr
R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

GUBITAK ILI KRAĐA KARTICA

prijava od 0-24 sata na telefon 01 3078 699